Disclaimer|Sitemap

Subsidies en kosten voor uw WMO bezwaar

De meeste van onze cliënten komen in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand zodra zij door ons een WMO bezwaarschrift laten opstellen en zich laten bijstaan bij een hoorzitting. De hoogte van deze subsidie hangt af van uw inkomen en vermogen. Naarmate u minder geld heeft, dan zult u meer subsidie krijgen en dus minder zelf hoeven te betalen.

U heeft geen recht op deze subsidie als uw vermogen per persoon hoger is dan € 20.785 of bij 65 plussers € 27.516. Indien uw vermogen lager is dan dit bedrag dan wordt naar een volgende inkomensgrens gekeken.

Fiscaal jaarinkomen in 2011: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 24.800 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 193
€ 24.800 - € 25.700 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 355
€ 25.700 - € 27.000 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 507
€ 27.000 - € 30.100 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 659
€ 30.100 - € 35.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 811
t/m € 17.700 Alleenstaand € 193
€ 17.700 - € 18.400 Alleenstaand  € 355
€ 18.400 - € 19.400 Alleenstaand  € 507
€ 19.400 - € 21.300 Alleenstaand  € 659
€ 21.300 - € 25.300 Alleenstaand  € 811


WMO bezwaarprocedure pakket

Deze eigen bijdrage geldt voor:
  • » de telefoongesprekken tussen advocaat en cliŽnt
  • » het bestuderen van het dossier
  • » het opstellen van een WMO bezwaarschrift
  • » het bijwonen van de hoorzitting 
 
 
 
 
 
© 2013. All rights reserved.