Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Subsidies en kosten voor uw WMO bezwaar

Er is voor WMO bezwaar- en beroepsprocedures sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:
 • » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
 • » extra korting als de aanvraagprocedure via de juiste kanalen verloopt
 • » mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de gemeente
 • » volledige kwijtschelding als u gelijk haalt in de juridische procedure

Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2016 wordt gekeken naar 2014 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, kunt u kijken in onderstaande tabel.

Fiscaal jaarinkomen in 2014: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 25.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 143
€ 25.601 - € 26.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 307
€ 26.601 - € 27.900 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 461
€ 27.901 - € 31.100 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 616
€ 31.101 - € 36.800 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 770
Fiscaal jaarinkomen in 2014: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 18.400  Alleenstaand € 143
€ 18.401 - € 19.100 Alleenstaand  € 307
€ 19.101 - € 20.100 Alleenstaand  € 461
€ 20.101 - € 22.000 Alleenstaand  € 616
€ 22.001 - € 26.000 Alleenstaand  € 770


In deze vermelde eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste route bewandeld voor de aanvraag van deze rechtsbijstand.

WMO bezwaarprocedure services

Deze eigen bijdrage geldt voor:
 • » de telefoongesprekken tussen advocaat en cliėnt
 • » het bestuderen van het dossier
 • » het opstellen van een WMO bezwaarschrift
 • » het bijwonen van de hoorzitting
 • » tussentijds overleg & status overzicht

Aan de slag