Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Subsidies en kosten voor uw WMO bezwaar

Er is voor WMO bezwaar- en beroepsprocedures in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:
 • » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
 • » extra korting als de aanvraagprocedure via de goede route verloopt
 • » mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de gemeente
 • » volledige kwijtschelding als u gelijk haalt in de juridische procedure

Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2015 wordt gekeken naar 2013 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor nadere informatie en concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, kunt u kijken in onderstaande tabel.

Fiscaal jaarinkomen in 2013: Status: Eigen bijdrage:
t/m 25.400 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 143
€ 25.401 - € 26.300 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 307
26.301 - € 27.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 461
€ 27.601 - € 30.800 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 616
€ 30.801 - € 36.400 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 770
Fiscaal jaarinkomen in 2013: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 18.200 Alleenstaand € 143
€ 18.201 - € 18.900 Alleenstaand  € 307
€ 18.901 - € 19.900 Alleenstaand  € 461
€ 19.901 - € 21.800 Alleenstaand  € 616
€ 21.801 - € 25.800 Alleenstaand  € 770


In deze vermelde eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste route bewandeld voor de aanvraag van deze rechtsbijstand.

WMO bezwaarprocedure services

Deze eigen bijdrage geldt voor:
 • » de telefoongesprekken tussen advocaat en clint
 • » het bestuderen van het dossier
 • » het opstellen van een WMO bezwaarschrift
 • » het bijwonen van de hoorzitting
 • » tussentijds overleg & status overzicht

Aan de slag