Disclaimer|Sitemap

Subsidies en kosten voor uw WMO bezwaar

De meeste van onze cliënten komen in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Een vergoeding voor juridisch advies als u door ons een WMO bezwaarschrift laten opstellen en zich laten bijstaan bij een hoorzitting. De hoogte van deze subsidie hangt af van uw inkomen en vermogen. Naarmate u minder geld heeft, dan zult u meer subsidie krijgen en dus minder zelf hoeven te betalen.

U heeft geen recht op deze subsidie als uw vermogen per persoon hoger is dan € 20.785 of bij 65 plussers € 27.516. Indien uw vermogen lager is dan dit bedrag dan wordt naar een volgende inkomensgrens gekeken.

Fiscaal jaarinkomen in 2011: Status: Eigen bijdrage:
t/m € 24.800 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 193
€ 24.800 - € 25.700 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 355
€ 25.700 - € 27.000 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 507
€ 27.000 - € 30.100 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 659
€ 30.100 - € 35.600 Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin € 811
t/m € 17.700 Alleenstaand € 193
€ 17.700 - € 18.400 Alleenstaand  € 355
€ 18.400 - € 19.400 Alleenstaand  € 507
€ 19.400 - € 21.300 Alleenstaand  € 659
€ 21.300 - € 25.300 Alleenstaand  € 811


WMO bezwaarprocedure services

Deze eigen bijdrage geldt voor:
  • » de telefoongesprekken tussen advocaat en cliŽnt
  • » het bestuderen van het dossier
  • » het opstellen van een WMO bezwaarschrift
  • » het bijwonen van de hoorzitting 
 
 
 
 
 
© 2013. All rights reserved.