Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WMO en inkomen

Als u hulpmiddelen nodig heeft zoals een traplift, scootmobiel, badlift of trippelstoel. Dan kunt u zich melden bij het WMO loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een dergelijke WMO voorziening. In iedere gemeente is het anders geregeld maar in het algemeen kijkt de WMO consulent naar een mix van voorwaarden.

Het onderwerp waar de laatste tijd veel ophef over is, is dat u geen WMO uitkering krijgt als u een te hoog inkomen of vrij vermogen heeft. Steeds meer gemeenten stellen inkomensgrenzen en vragen eigen bijdragen voor medische hulpmiddelen. Veel gedupeerden vinden de verschillen tussen de gemeenten niet gepast. Het brengt veel onzekerheid en gevoel van onrecht met zich mee.

Stichting de Ombudsman verricht in 2013 een studie waarin ze gaan kijken welke gemeente nog steeds vasthouden aan een inkomensgrens en welke financiële bijdragen gemeenten vragen.

Indien u het oneens bent met de beslissing van de gemeente omtrent uw WMO voorziening, dan kunt u in samenwerking met de WMO advocaat, in bezwaar gaan. Er gelden financiële subsidies voor het raadplegen van de WMO advocaat bij WMO bezwaarschriften.