Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Bezwaarschrift op uw WMO uitkering

Wij zijn gespecialiseerd in het schrijven van WMO bezwaarschriften en verlenen van rechtsbijstand in bezwaar- en beroepsprocedures. De WMO advocaat behartigt de belangen voor mensen met fysieke beperkingen die recht menen te hebben op een woningaanpassing, thuiszorg, een rolstoel, een pgb of traplift. Wij praten veel met ergotherapeuten, thuiszorgorganisaties en leveranciers van hulpmiddelen om te achterhalen wat er leeft onder de mensen en welke faciliteiten er worden aangeboden.

Wij vinden dat gemeenten en zorgverzekeraars veel vrijheid krijgt om per individu een persoonsgebonden invulling te geven aan de WMO uitkering. Een inwoner van de gemeente Den Haag kan met gelijksoortige fysieke of psychische beperkingen een compleet andere WMO indicatie krijgen dan een inwoner uit Utrecht. U kunt bezwaar maken op de WMO indicatie. U heeft rechten. En met de WMO advocaat wordt uw situatie zeker serieus genomen.

Door sterke overheidsbezuinigingen zijn de WLZ en WMO budgetten sterk verlaagd. Deze bezuinigingen zult u merken bij uw WMO aanvraag. Wij horen veelvuldig dat de gemeente en zorgverzekeraars zeer nadelige WMO voorstellen aanbiedt. U wordt simpelweg gekort.

De gemeente bekijkt uw gezondheid, uw woonsituatie, uw inkomen en de mantelzorg mogelijkheden spelen een grote rol van betekenis. De ene woning is voordeliger aan te passen dan de andere. Wij ervaren dat mogelijkheden voor mantelzorg vaak worden overschat. Bepaal met ons uw strategie hoe u optimaal uw WMO bezwaarschrift kunt indienen.

Vrijblijvend gesprek