Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WMO herindicatie

Wij begeleiden tientallen cliënten die bezwaar willen maken tegen een WMO herindicatie. Zij hadden ooit al eens een WMO indicatie gekregen voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of een hulpmiddel. Ze hebben onlangs een aanvraag gedaan om deze indicatie te verlengen of zelfs te verhogen in urenbesteding thuiszorg of huishoudelijke hulp. Maar ondanks het uitblijven van fysieke verbetering, worden de uren regelmatig verlaagd in plaats van verhoogd. Ze worden gekort na de WMO herindicatie.

Ga er niet van uit dat uw WMO aanvraag zonder hobbels geaccepteerd wordt. Het is niet zomaar een herhaling van de vorige keer dat u uw WMO indicatie ontving. Bereid u zorgvuldig voor en bouw een relevant dossier op met doelstellingen, medische gegevens en praktische hinder die u dagelijks ondervindt door uw beperkingen. Als advocaat voor WMO begeleiden wij met uw bezwaarschrift en beroepsprocedure.

WMO problemen met de herindicatie

De top 5 problemen bij een WMO herindicatie:
  • » vorige WMO indicatie was 4 uur, ik ging voor 8 uur maar de herindicatie geeft zelfs minder dan 4 uur
  • » mijn gezondheid is verslechterd maar toch krijg ik een lagere indicatie
  • » PGB wordt terug omgezet naar Zorg in natura na herindicatie
  • » ik krijg geen budget voor huishoudelijke hulp meer
  • » de gemeente zegt dat ik voldoende mantelzorgers om me heen heb

Bezwaar maken