Main Menu
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

WMO bezwaarschrift in Groningen

Kaya Advocatenkantoor biedt juridische dienstverlening voor uw WMO bezwaarschrift. De WMO advocaat stelt samen met u uw WMO bezwaar op, bezoekt de hoorzitting in Groningen en overlegt via de telefoon / e-mail. De missie is om een goede WMO indicatie te verkrijgen. Wij adviseren tijdig hulp in te schakelen bij uw WMO aanvraag om in goed overleg uw werkwijze te bespreken omtrent:
  • » uw zorgbehoefte naar bv hulpmiddelen, huisvesting en thuiszorg
  • » PGB of zorg in natura
  • » status WMO indicatie / herindicatie
  • » communicatie richting de WMO consulent

Werkwijze voor WMO bezwaarprocedure in Groningen

U kunt het contactformulier invullen voor een gratis intake gesprek per telefoon. Kaya Advocatenkantoor kan uw stukken opvragen bij de betreffende instanties en uw WMO dossier opmaken. Daarnaast inventariseren wij of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zodra u ons een opdracht geeft voor begeleiding van uw WMO bezwaarschrift overleggen wij per telefoon en e-mail over het plan van aanpak en uw dossier.

Na het indienen van het WMO bezwaarschrift volgt een hoorzitting op locatie. Kaya Advocatenkantoor reist het hele land door voor deze hoorzittingen. Ongeacht of u woont in Groningen, Delfzijl, Veendam of elders in Groningen, onze landelijke dienstverlening helpt u met uw:

Bij eventuele afwijzing van uw bezwaarschrift, kunnen wij voor u een beroepsprocedure indienen bij de rechtbank. Met de WMO advocaat wordt u professioneel vertegenwoordigd.

Gratis intakegesprek